Trường Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế – Học viện HTMi Thụy Sĩ cung cấp giáo dục và đào tạo chất lượng cao và đảm bảo thực tập có lương cho tất cả sinh viên.

Học viện HTMi liên kết với Đại học Ulster – xếp hạng thứ 2 tại Anh về đào tạo Quản trị khách sạn và Đại học Edinburg Napier để đào tạo và cấp bằng cử nhân, thạc sĩ về Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế.

Trung tâm nghiên cứu Dịch vụ khách sạn quốc tế tại Học Viện HTMi là duy nhất ở Thụy Sĩ là minh chứng rõ ràng về ngôi trường Quản trị khách sạn Thụy sĩ đi đầu trong nghiên cứu và đổi mới. Tại Học Viện HTMi, nghiên cứu là phần then chốt của tất cả các khóa học và Học viện có những tạp chí nghiên cứu quốc tế riêng: Sinh viên ngành khách sạn và du lịch quốc tế; Các vấn đề đương đại của sinh viên ngành Quản trị khách sạn. Với Học Viện HTMi, nghiên cứu là phần quan trọng để phát triển kĩ năng phân tích của sinh viên – kĩ năng cần thiết của nhà Quản lí tương lai trong ngành công nghiệp du lịch và khách sạn.

1. HTMI

Bên cạnh Trung tâm nghiên cứu, Học Viện HTMi có trung tâm đào tạo Quản trị sự kiện, trung tâm đào tạo Quản lí ẩm thực, và trung tâm hướng nghiệp v.v… Học viện HTMi giúp kết nối sinh viên với các khách sạn lớn khắp thế giới thông qua các sự kiện tuyển dụng và các chuyến thực nghiệm và thực tế.

Tìm hiểu thêm thông tin về Học Viện HTMi tại đây: https://htmi.ch/

HỌC VIỆN HTMI
Tagged on:     

7.205 thoughts on “HỌC VIỆN HTMI